IBALON EPIKO EPUB

IBALON EPIKO EPUB

IBALON EPIKO EPUB!

Kadugnung: Noong unang panahon, ang tawag sa Bicol ay Ibalon. Sa lugar na . Ito ay hango sa isang buong libro na naglalaman lamang ng Epiko ng Ibalon. Ibalon or Ibalong, is an ancient settlement currently located in present-day Magallanes, Sorsogon, Philippines, renowned as the first Spanish settlement in the  Location‎: ‎Magallanes, Sorsogon‎, Philippines. The three brave heroes who fought the peace of Ibalon (old name of Bicol).


IBALON EPIKO EPUB

Author: Broderick Feil
Country: Moldova
Language: English
Genre: Education
Published: 13 November 2015
Pages: 549
PDF File Size: 27.78 Mb
ePub File Size: 13.28 Mb
ISBN: 904-2-87874-459-7
Downloads: 52745
Price: Free
Uploader: Broderick Feil

IBALON EPIKO EPUB


The Ibalon (from the Bikol region) | Philippines:

Sa kanyang pamumuno, naimbento niya ang isang bangkang dagat. Dahil dito, ang mga tao ay nagtanim ng isang uri ng palay bilang parangal sa kanya. Ibalon epiko pa, nahikayat rin naman ang mgha taong naninirahan sa Ibalon natumuklas ng mga bagong kagamitan.

Naririto tayo ngayon upang bigyang parangal ang dalawang lalaking tumuklas ng mga mahahalagang bagay sa ating nayon.

Ang una nating ibalon epiko ay isang lalaki na malaki ang katawan. Siya ang tumuklas sa layag at sa ugit o kung tawagin natin ay rudder na siya naman nating ginagamit sa pagtulak at pag-asinta sa paglalakbay pandagat.

Ibalon - Wikipedia

Siya rin ang tumuklas sa mga kagamitang pambukid na araro, parahuela o ang wheelbarrow at iba pang mga gamit ibalon epiko pambukid. Siya rin ang unang gumawa ng suklay at unang gumamit ng ganta o pagsusukat ng bigas. Sa dami niyang naimbag sa kultura ng mga ibalon, ating parangalan si Ginantong!

Ginantong, ito ang iyong parangal sa pagtuklas ng mga kagamitang pambukid at pandagat.

  • Ibalong - Wikipedia
  • Ibalong Epic
  • KapitBisig.com Philippines main menu
  • Epic in Ibalon

Ano ngayon ang iyong masasabi? Salamat ng marami sa inyo.

IBALON EPIKO EPUB

Utang ko sa inyo ang lahat, salamat sa aking magulang, kay tatay, kay nanay, sa aking mga kapatid na sina Ila, mikanaba, sinakhuban, rukasana. Salamat rin sa aking mga kapitbahay, sa tinderong tumulong sa akin nung ibalon epiko araw.

IBALON EPIKO EPUB

Ah, Ginantong, ok na, salamat, baka hindi tayo matapos eh. Ngayon naman, ating tawagin ang pangalawa at pangatlo ibalon epiko pararangalan. Kaiba kay Ginantong,ang unang lalaking ito ay isang lalaki na may kalakihan rin sa pangangatawan. Siya ang tumuklas sa hubulan or loom na siya naming ginagamit sa paghahabi ibalon epiko mga tela.

The Ibalon

Ang ikalawa naman nating bibigyang parangal ay isang lalaking matalino dahil siya ang tumuklas sa panitik o alpabeto ng mga Ibalon. Siya rin naman ang itinuturing na unang sumulat sa puting bato.

Ibalon Ibalon epiko Storm and Siege: Essays on Bicol History: Cagayan de Oro City. Bikolanos and Their History.

Epic in Ibalon – itswyza

The Ibalong festival features the various characters from the epic while celebrating through song and dance. Even as Baltog slew this wild boar in a celebrated combat episode in the epic, this still could have awakened his potential for the hunt, inducing him into becoming a part-time hunter himself.

The second obstacle was Oryol, who tried to keep Handyong from ridding the ibalon epiko of ferocious wild beasts.

The third obstacle took the form of natural catastrophes: